Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 maart 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.F. Sienot (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging BAM Infra Asfalt voor werkbezoek aan asfaltcentrale in Bergen op Zoom over CO2 reducerend asfalt

 3. 3

  Aanbod Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika voor technische briefing over 5G netwerk

 4. 4

  Verzoek RVO om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in het kader van Dutch Visitors Programme (DVP) 'Duurzame energie' d.d. 8 april 2019

 5. 5

  Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervroegd verbod op kolen voor kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Speelveldtoets industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag gesprek met LTO en het CBS over voorlopige oogstramingen uien

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage “Analyse ontwikkeling energierekening” van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport externe validatie crisisvoorbereidingen EZK voor een no deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord op 14 maart 2019, over het verhogen van de belastingvermindering in de energiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informeel netwerk van nationale parlementsleden op te richten om de eerste uitkomsten van de EIC pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van het lid Weverling (VVD) voor een rondetafelgesprek over de Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Revolverende fondsen bij het Rijk' d.d. 16 of 17 april 2019

 18. 18

  Doorrekeningen ontwerp-Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda informele Energieraad van 2 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het tweede halfjaar van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Bestuurlijk Overleg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen algemeen overleg Mijnbouw van 7 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op bericht "Minister Wiebes zet Tweede Kamer op verkeerde been met cijfers over beoordeling versterking" en informatie over de resultaten van het bestuurlijk overleg Groningen op 11 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Deelname Energie Beheer Nederland (EBN) in geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de brandbrief van de Agrarische Tafel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport “Effecten socialiseren kosten gasafsluiting”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een vragenronde in te plannen voor feitelijke vragen aan het PBL over de doorrekening van het klimaatakkoord, waarbij de minister van EZK wordt gevraagd deze vragen aan het PBL door te geleiden.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Moorlag om een kabinetsreactie te vragen over onder andere het beleid ten aanzien van de gezondheidsrisico's van 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Beckerman om de minister van EZK een reactie te vragen op het artikel van De Monitor (KRO-NCRV) "Vertragen scheelt geld: ‘Hoe langer het duurt, hoe minder huizen er versterkt hoeven te worden’" d.d. 26 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Moorlag inzake mogelijkheid om met de SER van gedachten te wisselen over het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data