Debat geweest
12 maart 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 12 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK op 12 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Stichting Willem Drees-lezing om lezing over het klimaat te mogen houden in de Oude Zaal
3
Verzoek Fundacíon Europa Paz (FEP) om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 22 maart 2019
6
Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

Te behandelen:

10
Uitvoerbaarheid Klimaatakkoord en reactie op de motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteem (Kamerstuk 32813-271)

Te behandelen:

12
21
Tijdstip van indiening van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Te behandelen:

23
Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een technische briefing te organiseren met ambtenaren ministerie EZK, PBL, CPB en Nibud over de vraag waarom de ramingen en de uitkomsten (over de stijging van de energieprijzen) zo van elkaar afwijken

Te behandelen:

24
Instemmen door commissie J&V met verzoek commissie EZK tot in handen stellen Wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap

Te behandelen:

26
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
27
Voorstel programma rondetafelgesprek Handelsregisterwet
29
Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 februari 2019, over de details van het EU-compromis inzake de wijziging van de Gasrichtlijn en de consequenties hiervan voor Nordstream 2

Te behandelen: