Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019 "Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 18 juni 2019 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 11 juni 2019.


 

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg op 12 juni 2019 t.v.v. Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
(Nog te ontvangen) Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 2 t/m 4 juni 2019