Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 18 maart 2019 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 maart 2019.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herz. convocatie algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart 2019; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 maart 2019, over de Landbouw- en Visserijraad op 18 maart 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Werkwijze en agenda van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) vergaderingen over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen en het voorgenomen standpunt van de Nederlandse delegatie over chloorprofam

Te behandelen:

Gerelateerde zaken