Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad op 25 februari 2019 - geannuleerd, algemeen overleg vindt geen doorgang omdat de Raad komt te vervallen

De vergadering is geannuleerd

20 februari 2019
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(algemeen overleg vindt geen doorgang omdat de Raad komt te vervallen)


 

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C.J. Schouten
    minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Agendapunten

  1. 1

    (Nog te ontvangen) Geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad op 25 februari 2019

  2. 2

    (Nog te ontvangen) Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019