Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 januari 2019
11:15 - 12:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding van een petitie over het slachten van drachtige koeien

 3. 3

  Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Start formele procedure visserijmaatregelen in de Exclusieve Economische Zone (besluiten van de Scheveningengroep over de Natura 2000-gebieden op zee en de gebieden die vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie zijn geselecteerd)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Staatsbosbeheer 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de commissie over het beleid van Staatsbosbeheer en de algemene stand van zaken rond traditioneel gescheperde schaapskuddes

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Maatregelen nationale ivoorhandel en Landelijke Actie CITES 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak van stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Programma Internationale Agroketens (PIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Visitatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden door een internationale commissie van deskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regelgeving rond het 'sleepvoetverbod'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie over verschillende toezeggingen op het gebied van ammoniak

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  NVWA Jaarplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvoeging van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van de NVWA met RIKILT

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsappreciatie van het voorstel van de Europese Commissie voor de directe betalingen en plattelandsontwikkeling met het oog op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording feitelijke vragen over het rapport van de Commissie-Sorgdrager 'Onderzoek fipronil in eieren' en de kabinetsreactie op dit rapport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 14 februari 2019 van 10.00-11.00 uur

  Besluit: De technische briefing wordt definitief ingepland op 14 februari 2019 van 10.00 tot 11.00 uur.
  Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Kuiken (voorzitter), Lodders (VVD), Weverling (VVD), Madlener (PVV), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GL),  Moorlag (PvdA) en Dik-Faber (CU). De deelnemende leden kunnen bij de griffie aangeven over welke aspecten van het GLB-dossier zij in het bijzonder gebrieft wensen te worden.
 23. 23

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om twee beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Alternatief voor het geannuleerde algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2019

  Besluit: Het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 23 januari 2019 om 15.00 uur. De minister zal worden verzocht de beantwoording zo spoedig mogelijk, uiterlijk donderdag 24 januari 2019 om 9.30 uur, aan de Kamer te sturen zodat er desgewenst een VSO incl. stemmingen kan plaatsvinden voorafgaand aan de Raad.
 25. 25

  Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing door het Mesdagfonds over het rapport 'Ammoniak in Nederland, een noordoostelijke spelbreker' en technische briefing door RIVM over het rapport inzake het gat tussen berekende en gemeten NH3 waarden op 7 februari 2019 van 10.00-10.45 en van 10.45-11.30 uur

  Besluit: Er wordt een aanvullende inventarisatie uitgezet. Indien hieruit blijkt dat niet voldoende leden aanwezig kunnen zijn bij de technische briefing, wordt er gezocht naar een nieuwe datum.
  Noot: De volgende leden hebben zich tot nu toe aangemeld: Kuiken (voorzitter), Geurts (CDA), Bromet (GL) en Futselaar (SP).
 26. 26

  Informatie over het gesprek met de groep Innovatief uit de Knel over de feiten en cijfers rond het fosfaatrechtenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Madlener (PVV) om een reactie te vragen aan de minister van LNV op het artikel in De Boerderij "CDA'er Schreijer boos over verschil fosfaatnorm Nederland en België"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Bromet (GL)het algemeen overleg Natuur op 30 januari 2019 met twee weken uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarplanning commissie LNV voor 2019

  Te behandelen:

  Loading data