Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 23 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 23 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding van een petitie over het slachten van drachtige koeien
4
Start formele procedure visserijmaatregelen in de Exclusieve Economische Zone (besluiten van de Scheveningengroep over de Natura 2000-gebieden op zee en de gebieden die vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie zijn geselecteerd)

Te behandelen:

20
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
22
Stafnotitie - Planning en conceptagenda algemeen overleg Dierproeven
23
Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 14 februari 2019 van 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing wordt definitief ingepland op 14 februari 2019 van 10.00 tot 11.00 uur.
Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Kuiken (voorzitter), Lodders (VVD), Weverling (VVD), Madlener (PVV), Geurts (CDA), De Groot (D66), Bromet (GL),  Moorlag (PvdA) en Dik-Faber (CU). De deelnemende leden kunnen bij de griffie aangeven over welke aspecten van het GLB-dossier zij in het bijzonder gebrieft wensen te worden.
25
Alternatief voor het geannuleerde algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2019

Details

Besluit: Het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 23 januari 2019 om 15.00 uur. De minister zal worden verzocht de beantwoording zo spoedig mogelijk, uiterlijk donderdag 24 januari 2019 om 9.30 uur, aan de Kamer te sturen zodat er desgewenst een VSO incl. stemmingen kan plaatsvinden voorafgaand aan de Raad.
26
Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing door het Mesdagfonds over het rapport 'Ammoniak in Nederland, een noordoostelijke spelbreker' en technische briefing door RIVM over het rapport inzake het gat tussen berekende en gemeten NH3 waarden op 7 februari 2019 van 10.00-10.45 en van 10.45-11.30 uur

Details

Besluit: Er wordt een aanvullende inventarisatie uitgezet. Indien hieruit blijkt dat niet voldoende leden aanwezig kunnen zijn bij de technische briefing, wordt er gezocht naar een nieuwe datum.
Noot: De volgende leden hebben zich tot nu toe aangemeld: Kuiken (voorzitter), Geurts (CDA), Bromet (GL) en Futselaar (SP).
30
Verzoek van het lid Madlener (PVV) om een reactie te vragen aan de minister van LNV op het artikel in De Boerderij "CDA'er Schreijer boos over verschil fosfaatnorm Nederland en België"

Te behandelen: