Algemeen overleg : Energie en Klimaat

De vergadering is geannuleerd

4 juli 2018
17:30 - 21:30 uur
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Agendapunten

 1. 1

  Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 3 juli 2018

 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2015-2016 (Richtlijn 2009/28/EG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2018, over de klimaatdoelen uit het akkoord van de Duitse Grosse Koalition

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de kosten van het klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitslag van de derde tender windenergie op zee voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met het antwoord op vragen van de fracties van SP, GroenLinks, en de Partij voor de Dieren over de energierekening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Resultaten SDE+ najaarsronde 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Platform DSE n.a.v. oproep 'World scientists' warning to humanity: a second notice'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2 uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het RLI-advies 'Stroomvoorziening onder Digitale Spanning'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang energieprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR)

  Te behandelen:

  Loading data