Algemeen overleg

Energie en Klimaat

Algemeen overleg: "Energie en Klimaat"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Energie en Klimaat 4 juli 2018 - AO IS GEANNULEERD

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 3 juli 2018
6
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het bericht dat huishoudens volgens nieuwe berekeningen van het PBL in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand meer kwijt zullen zijn aan energie dan nu

Te behandelen:

7
21
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 mei 2018, over het bericht dat CO2 uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar is gestegen

Te behandelen:

23
Reactie op verzoek commissie over de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018)

Te behandelen: