Technische briefing

SDE+

Technische briefing: "SDE+"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing SDE+ 13 september 2018, 10.00 - 11.00 uur
Brief lid / fractie
Download Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) mede namens de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Jetten (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om de minister van EZK te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de wijze waarop de hoogte van de opslag duurzame energie wordt bepaald, het aangaan van verplichtingen en bestedingen door middel van de SDE+ en de begrotingsreserve duurzame energie.

Deelnemers


Agendapunten

2
Technische briefing door ambtenaren van het ministerie van EZK over de wijze waarop de hoogte van de opslag duurzame energie wordt bepaald, het aangaan van verplichtingen en bestedingen door middel van de SDE+ en de begrotingsreserve duurzame energie