Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 11 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 11 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Duratherm Nederland BV voor werkbezoek m.b.t. bodemenergieoplossingen voor de energietransitie
3
Uitnodiging Space Platform van Belgische Senaat en EISC voor interparlementaire ruimte conferentie d.d. 15-16 oktober 2018
9
10
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Energieverbruik Nederland bespaarde vorig jaar helemaal geen energie’

Te behandelen:

48
Aanbod Algemene Rekenkamer voor een besloten technische briefing over het op 27 september a.s. te publiceren rapport naar de kosten van windparken op zee.
51
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen
54
Stafnotitie - Voorstel uitwerking jaarplanning programma betere regelgeving
67
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2018, waarin wordt toegelicht of het juist is dat het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de NAM slechts 135 miljoen euro gaat bijdragen aan nieuw perspectief voor Groningen

Te behandelen:

70
Toezegging tijdens het debat over het wetsvoorstel voor de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957) over hoe de aansprakelijkheden en de zorgplicht voor schade en versterken zijn geregeld

Te behandelen:

75
Verzoek van het lid Weverling, mede namens het lid Van Eijs, om de staatssecretaris te vragen de Kamer te informeren over de voortgang, de planning en de reikwijdte van het TNO-onderzoek naar het grondsatellietstation in Burum

Te behandelen:

77
Verzoek Provincie Fryslân tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Zoutwinning op 12 september 2018
78
Verzoek Hofstaten Public Affairs, namens netwerk Mediawijzer.net, tot aanbieding petitie over mediawijsheid in Nederland voorafgaand aan algemeen overleg Digitalisering op 20 september 2018