Algemeen overleg

Voortzetting algemeen overleg Voedsel van 19 april 2018

Algemeen overleg: "Voortzetting algemeen overleg Voedsel van 19 april 2018"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(tijd waarop het algemeen overleg aanvangt is gewijzigd, was 19.00 uur)

BETREFT DE TWEEDE TERMIJN, SPREEKTIJD 2 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie voortzetting algemeen overleg Voedsel van 19 april 2018 op 5 juni 2018; tijd waarop AO aanvangt is gewijzigd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juni 2018, over Voedsel (voortzetting AO van 19 april 2018)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

22
26
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het bericht dat CE Delft heeft berekend dat de werkelijke kosten van vlees veel hoger liggen dan de prijs die de consument ervoor betaalt

Te behandelen: