Algemeen overleg

Programma Aanpak Stikstof - geen doorgang omdat er een plenair debat is aangevraagd

Algemeen overleg: "Programma Aanpak Stikstof - geen doorgang omdat er een plenair debat is aangevraagd"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 26 september 2019 vindt GEEN DOORGANG; er is een plenair debat aangevraagd

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Reactie op de vraag van de leden Grashoff en Geurts, gesteld tijdens het algemeen overleg PAS van 13 maart 2018, over het onderzoek naar het verschil in trends tussen berekende en gemeten concentraties van ammoniak

Te behandelen: