Debat geweest
17 oktober 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 17 oktober 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 17 oktober 2018

Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

11
Nadere reactie op drie moties ingediend bij het notaoverleg “Een duurzame toekomst voor vis en visser / Leve de Noordzee” op 2 juli 2018 (Kamerstuk 34526-6 t/m 8)

Te behandelen:

13
16
Stand van zaken implementatie van EU-richtlijnen en kaderbesluiten in het tweede kwartaal 2018

Te behandelen:

18
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017 als debat over stalbranden; samengevoegd op 17 oktober 2018)
 • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
 • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België
  (aangevraagd door het lid Geurts op 4 oktober 2018)
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het stelselmatig misgaat met dierenwelzijn en hygiëne in de Nederlandse slachthuizen  (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
20
Stafnotitie - Vervolg prioritair kennisthema NVWA