Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 oktober 2018
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 04-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-10-2018 16.00 - 16.00 Inbreng feitelijke vragen Artikel-100 Nederlandse bijdrage aan MINUSMA en veiligheidsinzet in de Sahel
  do 04-10-2018 16.00 - 16.00 Inbreng feitelijke vragen artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019
  do 04-10-2018 16.00 - 17.00 Technische briefing Ambtelijke briefing voor delegatieleden AVVN
  do 04-10-2018 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening
  wo 10-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen HGIS-nota 2019
  wo 10-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken
  do 11-10 t/m vr 12-10 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.
  do 11-10-2018 13.00 - 14.00 Gesprek commissaris-generaal UNRWA
  do 11-10-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 17-10-2018 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Postennet en consulaire dienstverlening
  wo 17-10-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Situatie in Syrië
  do 18-10-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 18-10-2018 14.00 - 17.00 Delegatievergadering Werkbezoek Rusland
  do 01-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 01-11-2018 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Free Press Unlimited
  ma 05-11-2018 18.00 - 23.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 08-11-2018 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Voorstel voor Europese Vredesfaciliteit
  week van 12 november begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  di 13-11-2018 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 15-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 29-11-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg NAVO
  do 29-11-2018 20.00 - 22.00 Algemeen overleg OVSE 
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure David Sheen, Israelische journalist
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek Ambassade van Israël, namens delegatie van commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie van het parlement van Israël (Knesset), om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 11 oktober 2018

 4. 4

  Uitnodiging PGA voor raadgevende vergadering van parlementariërs van het Internationale Strafhof en de rechtstaat (CAP-ICC) d.d. 16-17 november 2018

 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Homogene Groep Internationale samenwerking 2019 (HGIS-nota 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wob-verzoeken inzake de Nederlandse inzet in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere informatie over de uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij c.s. over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël (Kamerstuk 34775-44) en uitvoering van de motie van het lid Kuzu over het behoud van de tweestatenoplossing (Kamerstuk 23432-460)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake huisvestingproblematiek ministerie Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vertrouwelijke documenten inzake het NLA-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over steun aan Syrische oppositie (Kamerstuk 32623-226) en over het IOB-onderzoek naar stabilisatieprogramma’s in Syrië (Kamerstuk 32623-224)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Steun aan gematigde gewapende oppositie in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 september 2018, over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging om terug te komen op het voorstel van lid Ploumen inzake een thematisch sanctieregime voor seksueel geweld in conflictsituaties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Mededeling weerbaarheid vergroten, versterken capaciteiten om hybride dreigingen aan te pakken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling: Europa en Azië verbinden – bouwstenen voor een EU-strategie JOIN (2018) 31 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande brieven van de commissie aan bewindspersonen

  • 2018Z17099 Aan minister Buza - feit vragen beleidsdoorlichting BZ art 4 27-09-2018
  • 2018Z15793 Aan stass BZK - rappel toezegging AO Venezuela 11-09-2018
  • 2018Z15796 Aan minister Buza - voornemen Britse sancties tegen Rusland nav aanslag Skripal 11-09-2018
  • 2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 18. 18

  Verzoek IPP, namens delegatie Israëlische en Palestijnse mensenrechtenverdedigers, om gesprek met commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 31 oktober 2018