Notaoverleg

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

Notaoverleg: "Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie notaoverleg Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie d.d. 15 mei 2018
Stenogram
Download Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 mei 2018, over 'Wereldwijd voor een veilig Nederland’ - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
4
Kabinetsreactie op advies "De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa" en op briefadvies "Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen" van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Te behandelen: