Bijzondere procedure : FAON inzake gebruik term genocide

De vergadering is geweest

14 februari 2018
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
  • J.H. ten Broeke (VVD)
  • R. de Roon (PVV)
  • S.W. Sjoerdsma (D66)
  • A. van Ojik (GroenLinks)
  • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

  1. 1

    het lid Voordewind ontvangt in het kader van de bijzondere procedure leden van de FAON om te spreken over het gebruik van de term 'genocide' door politici. U bent van harte welkom aan dit gesprek deel te nemen.