Inbreng schriftelijk overleg : Raad Buitenlandse Zaken

De vergadering is geweest

18 januari 2018
14:00 uur
In een e-mail procedure heeft de commissie besloten het geannuleerde algemeen overleg over de  Raad Buitenlandse Zaken van heden ochtend om te zetten in een schriftelijk overleg.
De minister wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk vrijdag  19 januari, eind van de middag aan de Kamer toe te zenden.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen

  Te behandelen:

  Loading data