Debat geweest
14 juni 2018 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BUHA OS d.d. 14 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BUHA OS d.d. 14 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 19-06-2018 16.30 - 18.00  Technische briefing  Beleidsnota BuHa-OS  
 • 20-06-2018 13.00 - 17.00  Rondetafelgesprek  Beleidsnota BuHa-OS   
 • 20-06-2018 18.30 - 21.30  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag BuHa-OS 2017    
 • 28-06-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 28-06-2018 16.00 - 21.00  Notaoverleg  Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking    
 • 05-07-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
 • 08-07 t/m zo 15-07  Werkbezoek  Ethiopië & Uganda  
 • 01-08-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017 
 • 06-09-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 20-09-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 04-10-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 18-10-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018            
 • 01-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 15-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • Week van 27-28-29 november: Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
 • 29-11-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 13-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 20-12-2018 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019 

Nog in te plannen activiteiten (na het zomerreces):
 • Werkbezoek IMVO-convenanten (opnieuw in te plannen)
 • Algemeen overleg Handelsbevordering (opnieuw in te plannen: zo snel mogelijk na zomerreces)
 • Algemeen overleg Wapenexportbeleid 2017
 • Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Algemeen overleg Jaarvergadering Wereldbank
3
Verzoek Oxfam Novib, namens deelnemers aan linking en learning event, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over wereldwijde krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties d.d. 2 juli 2018
6
Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van een delegatie aan Ethiopië en Uganda van 8 t/m 15 juli 2018

Te behandelen:

7
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Kamerstuk 34950-XVII-2)

Te behandelen:

9
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 (Kamerstuk 34950-XVII)

Te behandelen:

14
Verslag Raad Buitenlandse Zaken over Handel op 22 mei 2018, informatie over de situatie rondom de VS heffingen op staal en aluminium in aanloop van 1 juni en de stand van zaken van de onderhandelingen over het milieugoederenakkoord

Te behandelen:

18
Stafnotitie - Verantwoordingsstukken BuHa-OS 2017
20
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

Details

 • 2018Z10651, aan min. BuHa-OS, Onderzoeken IOB naar het thema migratie d.d. 01-06-2018 
 • 2018Z10652, aan min. BuHa-OS, Verzoek om brief over Nederlandse inzet bij het high-level politcal forum on sustainable development d.d. 01-06-2018 -> De minister wordt verzocht deze brief tijdig voor het algemeen overleg Water van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 28 juni 2018 aan de Kamer te sturen.
 • 2018Z10653, aan min. BuHa-OS, Appreciatie EU mededeling inzake onderwijs in crisissituatie en langdurige conflicten d.d. 01-06-2018
21
Verzoek om brief minister over bericht "OM: chemische groothandel leverde zonder vergunning aceton aan Syrië"

Te behandelen: