Debat geweest
20 juni 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 20 juni 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 20 juni 2018

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. fosfaatbeleid
3
Petitie 'Hulp voor pluimveehouders i.v.m. fipronil' (aangeboden op 14 juni 2018)
4
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

Te behandelen:

8
Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018 (tweede deel van de beantwoording)

Te behandelen:

14
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
 • Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (aangevraagd door het lid Lodders op 27 maart 2018)
 • Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
 • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Dertigledendebat over de misstanden bij maneges (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 11 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
17
Stafnotitie - Notitie opgesteld door Bureau Wetgeving over de verplichting tot informatieverstrekking omtrent de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
18
Resultaat inventarisatie deelname aan het gesprek met de commissie Landbouw, Bosbouw, Levensmiddelenindustrie en Specifieke Diensten van het Roemeense parlement op 4 oktober 2018 van 10.00 tot 11.00 uur

Details

Besluit: Het gesprek met de commissie Landbouw, Bosbouw, Levensmiddelenindustrie en Specifieke Diensten van het Roemeense parlement zal doorgang vinden. De volgende leden nemen deel aan dit gesprek: Kuiken (voorzitter), De Groot (D66) en Ouwehand (PvdD).

 
19
Voorstellen van de voorbereidingsgroep Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de verdere behandeling van dit prioritaire kennisthema
24
Uitloop programma NVWA 2020 en uitvoering van de motie van het lid Geurts c.s. over keuring en toezicht in de landbouwsector (Kamerstuk 33835-67)

Te behandelen:

28
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34950-XIII-1)

Te behandelen:

29
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34950-XIII-2)

Te behandelen:

31
37
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de minister vragen voor te leggen ter voorbereiding van het debat over berichten over misstanden in slachterijen

Te behandelen:

38
Stafnotitie - Voorstel voor inbreng van de rapporteurs tijdens het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV)

Te behandelen: