Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 11 april 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 11 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. verantwoordelijkheid minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor ingrijpen op handelen Staatbosbeheer in de Oostvaardersplassen conform de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer
13
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over misstanden in varkensstallen (aangevraagd door het lid De Groot op 6 maart 2018)  - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (aangevraagd door het lid Lodders op 27 maart 2018)
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat de veestapel moet krimpen en de consumptie van dierlijke eiwitten moet dalen om de klimaatdoelen van Parijs te halen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
15
Behandeling van het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV) en V-100

Details

  • Op woensdag 16 mei 2018 ontvangt de Kamer de jaarverslagen en slotwetten van 2017. Het jaarverslag 2017 is gebaseerd op de begrotingswetten voor dat jaar. Dat betekent dat er één jaarverslag en één slotwet Economische Zaken wordt opgesteld, die ondertekend worden door de bewindspersonen van EZK en LNV. Het inhoudelijke deel dat op het beleidsterrein van LNV ligt, kan door de commissie LNV worden behandeld.
  • De commissiestaf biedt Kamerleden en fractiemedewerkers een workshop ‘begroten en verantwoorden’ aan met als doel bij te dragen aan de kennis over de begrotings- en verantwoordingssystematiek en het versterken van het budgetrecht van de Kamer. Hierover ontvangt u een aparte mail.

Te behandelen:

16
Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het tweede semester van 2018
17
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema (Kringloop)landbouw en klimaat
18
Stafnotitie - Inzetnotitie interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 op dinsdag 24 april 2018
19
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Brexit
20
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het rondetafelgesprek 'Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden'