Debat geweest
14 maart 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 14 maart 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 14 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging van de commissie voor Landbouw, Bosbouw en Voedselindustrie van het Roemeense parlement voor een gesprek in Boekarest of Den Haag, met het oog op het naderende EU-voorzitterschap van Roemenië
3
Verzoek van stichting Een Dier een Vriend om i.h.k.v. wereldproefdierendag een shortlist over het Biomedical Primate Research Center (BPRC) aan te bieden op 24 april 2018
4
Verzoek Netwerk GRONDig tot aanbieding petitie m.b.t. toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij op 20 maart 2018
5
Verzoek FME tot aanbieding visiedocument "FME-visie op Agri & Food: Duurzamer, slimmer en persoonlijker" op 20 maart 2018
6
Uitnodiging ambassadeur van Albanië voor een netwerkreceptie met de minister voor landbouw van Albanië op 19 maart 2018
7
Uitnodiging commissie AGRI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Towards the CAP after 2020: the future of food and farming' d.d. 24 april 2018
18
Beantwoording vragen commissie over de fraude bij registratie van rundvee (Kamerstukken 33 037, nrs. 252, 268, 269, 271 en 273)

Te behandelen:

23
Uitstel toezending reactie op de brief van Stichting Varkens in Nood over de wens om op Europees niveau beroepsverbod op te kunnen leggen aan houders van dieren die de regels overtreden

Te behandelen:

26
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over fraude bij de registratie van rundvee (aangevraagd door het lid Lodders op 23 januari 2018)
  • Debat over misstanden in varkensstallen (aangevraagd door het lid De Groot op 6 maart 2018)  - brief gevraagd voorafgaand aan debat
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 6 februari 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
37
Stafnotitie - Voorstel van de Voorbereidingsgroep Voedsel voor rondetafelgesprek 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'
38
Stafnotitie - Vervolgbespreking invulling jaarplanning kennispositie commissie LNV 2018