Debat geweest
7 februari 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 7 februari 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 7 februari 2018

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging voor werkbezoek aan de Verspillingsfabriek/innovatiecentrum 360 in Veghel i.h.k.v. voedselverspilling
7
Reactie op verzoek commissie over de bevindingen van de Europese Rekenkamer (ERK) in het speciaal verslag van december 2017 met betrekking tot het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Te behandelen:

9
Reactie op het verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over signalen rondom fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) bij rundvee in het kader van het fosfaatreductieplan 2017

Te behandelen:

14
Overzicht plenaire (dertigleden)debatten

Details

Debatten
  • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
  • Debat over fraude bij de registratie van rundvee (aangevraagd door het lid Lodders op 23 januari 2018)
Dertigledendebatten
Geen

 
18
Verzoek van het lid Weverling inzake de gezamenlijke brief van de ministers van EZ en LNV aan de Kamer (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 14) over de kwaliteit van informatie in de begroting

Te behandelen:

19
Verzoek van het lid Geurts de minister van LNV te vragen nog deze week opheldering te geven over de tegenstrijdige berichtgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over een verbod op de sleepvoetbemester

Te behandelen: