Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 11 oktober 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 11 oktober 2017; datum gewijzigd (was: 10 oktober 2017)

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) voor een werkbezoek i.v.m. fipronil in eieren
3
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Te behandelen:

4
Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht ‘Weidevogels in Nederland kunnen met juiste maatregelen worden gered’

Te behandelen:

6
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden

Te behandelen:

14
Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen
19
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland"

Te behandelen:

20
Overzicht van de reeds voor het nog te plannen algemeen overleg Mijnbouw geagendeerde stukken.

Details

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
27
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur

Te behandelen:

29
Voorstel programma voor het rondetafelgesprek over de toekomst van de post- en pakketmarkt op 15 november 2017 van 10.00 tot 13.00 uur
32
Verzoek om kabinetsreactie op de berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco"(Omroepwest.nl, 6 oktober 2017).

Te behandelen:

34
Analyse begroting van Economische Zaken over 2018.