Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 oktober 2017
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) voor een werkbezoek i.v.m. fipronil in eieren

 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht ‘Weidevogels in Nederland kunnen met juiste maatregelen worden gered’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Inkomenseffecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en kosten vergroening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het promotieonderzoek van Mw. Haalboom over de aanpak van zoönose

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan mevrouw De B. met betrekking tot zorgen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie ten behoeve van de jaarplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen

 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit, houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Meet- en regelprotocol Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht van de reeds voor het nog te plannen algemeen overleg Mijnbouw geagendeerde stukken.

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
 21. 21

  Verzoek van het lid Bosman (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over de herziening van de Warmtewet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Oprichting van een Digital Trust Centre

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)-advies "Onmisbare Schakels - De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk Besluit Postbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vervolg Retailagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie openbare consultatie herziening consumentenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Sociaal ondernemerschap Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en aandeelhoudersinstructie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over de Deeleconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ingelaste Telecomraad op 24 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek om kabinetsreactie op de berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco"(Omroepwest.nl, 6 oktober 2017).

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek om informatie aan de Kamer voorafgaand aan de bekendmaking van regelingen op het gebied van post en telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data