Algemeen overleg

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (verzet naar 21 september 2017)

Algemeen overleg: "Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (verzet naar 21 september 2017)"Deze vergadering is geweest
3e Herziene convocatie i.v.m. toegevoegd agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
3e Herziene convo Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties op 21 september 2017
Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, 21 september 2017, over een verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Brief van de minister van BZK inzake verslag bezoek Zijne Majesteit de Koning aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en stand van zaken Nederlandse bijdrage noodhulp aan de Bovenwindse eilanden

Te behandelen:

4
Brief van de minister van BZK over afschrift antwoord aan Openbaar Lichaam St Eustatius op brief inzake reactie klacht over opreden gezaghebber inzake aanstelling tot eilandsecretaris

Te behandelen: