Agendapunten

 1. Brief van minister BZK inzake nadere informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger

  Te behandelen:

 2. Brief van de minister van BZK inzake verslag bezoek Zijne Majesteit de Koning aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius en stand van zaken Nederlandse bijdrage noodhulp aan de Bovenwindse eilanden

  Te behandelen:

 3. Orkaan Irma

  Te behandelen:

 4. Brief van de minister van BZK over afschrift antwoord aan Openbaar Lichaam St Eustatius op brief inzake reactie klacht over opreden gezaghebber inzake aanstelling tot eilandsecretaris

  Te behandelen:

 5. Kabinetsreactie Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) juni 2017

  Te behandelen:

 6. Halfjaarrapportages januari - juni 2017 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

 7. Informatie over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger

  Te behandelen:

 8. Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen: