Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit lokale scheiding fiets en snorfiets

De vergadering is geweest

12 september 2017
12:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken (lokale scheiding fiets en snorfiets)

    Te behandelen:

    Loading data