E-mailprocedure : Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens het CDA, D66 en CU, om naar aanleiding van de brief over het onderzoek naar fipronil in eieren een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken op 11 september 2017 om 14.00 uur

De vergadering is geweest

5 september 2017
16:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens het CDA, D66 en CU, om naar aanleiding van de brief over het onderzoek naar fipronil in eieren een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken met als inbrengdatum 11 september 2017 om 14.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data