Agendapunten

 1. Programma rondetafelgesprek starters op de woningmarkt d.d. 13 september 2017

  Blok 1: Aanbieders vastgoed / tussenpersonen 
  (60 minuten; van 13.00 - 14.00 uur):
  - Aedes / hr. M. Norder
  - IVBN / hr. F. van Blokland
  - NVM / hr. G. Jaarsma
  - VBO / hr. H. van der Ploeg
  - Syntrus Achmea / mw. N. Maarsen
  - Jebber / mw. M. van Loon

  Blok 2: Financiën
  (60 minuten; van 14.00 - 15.00 uur):
  - Nederlandse Vereniging van Banken / hr. C. Buijink
  - Volksbank / hr. M. Oostendorp
  - Obvion / hr. R. Touwslager
  - Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) / hr. A. Gielen
  - De Pensioenfederatie / hr. G. Riemen
  - Stimuleringfonds Volkshuisvesting (SVn) / hr. J.W. van Beek
  - Verbond van Verzekeraars / hr. H. Herbert

  Blok 3: Overigen
  (60 minuten; van 15.00 - 16.00 uur):
  - Gemeente G4 (Utrecht) / hr. P. Jansen
  - Gemeente Westerveld / hr. K. Smidt
  - Gemeente Mil en Sint Hubert / hr. J. van den Boogaart
  - Vereniging Eigen Huis / hr. R. Mulder
  - Nibud / mw. G. Wilmink
  - Woonbond / hr. R. Paping 

       
   
 2. Position papers rondetafelgesprek starters op de woningmarkt

  Te behandelen: