Debat geweest
13 september 2017 | 13:00 - 16:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Starters op de woningmarkt

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Starters op de woningmarkt"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Starters op de woningmarkt d.d. 13 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma rondetafelgesprek starters op de woningmarkt d.d. 13 september 2017

Details

Blok 1: Aanbieders vastgoed / tussenpersonen 
(60 minuten; van 13.00 - 14.00 uur):
- Aedes / hr. M. Norder
- IVBN / hr. F. van Blokland
- NVM / hr. G. Jaarsma
- VBO / hr. H. van der Ploeg
- Syntrus Achmea / mw. N. Maarsen
- Jebber / mw. M. van Loon

Blok 2: Financiën
(60 minuten; van 14.00 - 15.00 uur):
- Nederlandse Vereniging van Banken / hr. C. Buijink
- Volksbank / hr. M. Oostendorp
- Obvion / hr. R. Touwslager
- Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) / hr. A. Gielen
- De Pensioenfederatie / hr. G. Riemen
- Stimuleringfonds Volkshuisvesting (SVn) / hr. J.W. van Beek
- Verbond van Verzekeraars / hr. H. Herbert

Blok 3: Overigen
(60 minuten; van 15.00 - 16.00 uur):
- Gemeente G4 (Utrecht) / hr. P. Jansen
- Gemeente Westerveld / hr. K. Smidt
- Gemeente Mil en Sint Hubert / hr. J. van den Boogaart
- Vereniging Eigen Huis / hr. R. Mulder
- Nibud / mw. G. Wilmink
- Woonbond / hr. R. Paping 

     
 
2
Position papers rondetafelgesprek starters op de woningmarkt

Te behandelen:

Gerelateerde zaken