Rondetafelgesprek

Sanering asbestdaken

Rondetafelgesprek: "Sanering asbestdaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Sanering asbestdaken 4 oktober

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma:

Details

Blok 1 – Deskundigen (14.30 – 15.45)
 1. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland (dhr. Hoosemans)
 2. Technical Asbest Services (TAS) (dhr. Veenema)
 3. Dhr. Hegeman (asbestdeskundige)
 4. Vereniging voor aannemers in de sloop (VERAS) (dhr. Stam)
 5. FENELAB (dhr. Waltman)
 6. Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (dhr. Van der Zee)
Blok 2 – Overheden (15.45 – 16.45)
 1. Provincie Limburg (Gedeputeerde dhr. Prevoo)
 2. Gemeente Hof van Twente (Wethouder dhr. Scholten)
 3. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (dhr. Jol)
 4. VNG, dhr. Stigter
Blok 3 – Maatschappelijke organisaties (16.45 – 18.00)
 1. Instituut Asbestslachtoffers (dhr Warning)
 2. Aedes (dhr Oerlemans)
 3. GGD/GHOR Nederland (mevrouw Links)
 4. Woningcorporatie Talis uit Nijmegen (dhr. Baghus)
2
Position papers

Te behandelen: