Procedurevergadering : Extra procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 juli 2017
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)
 

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voor werkbezoek

 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Almere en partners van de Floriade voor werkbezoek aan toekomstig Floriadeterrein

 4. 4

  Het meten van natuurdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 12 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift antwoord op brief van Comité Dierennoodhulp m.b.t. het RDA-advies 'Hondenbeten aan de kaak gesteld'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport "Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Definitieve fosfaat- en stikstofproductie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zesde voortgangsrapportage Plan van aanpak NVWA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘Blik op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel voor een gesprek met The Caring Vets over het dierenwelzijn in de veehouderij, voorafgaand aan het plenair debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek om het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn kort na het zomerreces te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek om een nieuwe datum te zoeken voor het werkbezoek over een 'Reis door de voedselketen' met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  34730-XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht (dertigleden) debatten

 20. 20

  Kennisgeving interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  34723 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang elektrisch vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Invulling van twee toezeggingen gedaan tijdens het debat over mijnbouw van 15 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken CCS (carbon capture and storage)-project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpak tenders windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie evaluatie van Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake aardbevingsrisico’s Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie op het rapport 'Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over de toegenomen aardbevingsdreiging bij Ten Boer en Hoogezand

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Schadeprotocol Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afsluitende brief inzake programma toekomstbestendige wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de Telecomraad van 9 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Maatregelen tegen ongewenste premium sms-diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel toezending informatie over de stand van zaken Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: SOLVIT-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Verordening generieke onderzoeksbevoegdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Snel internet in het buitengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kapitaalstorting InnovationQuarter

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Tweede voortgangsrapportage Retailagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang Nota Mobiele Communicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek kabinetsbrief over oplossingsrichtingen voor het adresseren van de risico’s van de ingroeiverplichting voor postbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel voor een technische briefing verzorgd door het ministerie van Economische Zaken en een rondetafelgesprek over (de uitgifte van) digitale laag 7

  Te behandelen:

  Loading data