Inbreng schriftelijk overleg

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453-27)

Inbreng schriftelijk overleg: "Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453-27)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453-27) d.d. 18 mei 2017

Agendapunten

1
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen)

Te behandelen: