Agendapunten

  1. Verzoek Bewonerscomité Cremerstraat en omgeving tot aanbieding petitie tegen de maatregel om een ondergrondse trillingwerende constructie langs een deel van de Cremerstraat te realiseren d.d. 20 juni 2017