Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek over de Brexit

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek over de Brexit"Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging position paper

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Tweede herziene convocatie rondetafelgesprek over de Brexit

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek over de Brexit

Details

De commissie Europese Zaken organiseert een rondetafelgesprek over de mogelijke gevolgen van Brexit voor diverse sectoren van de Nederlandse economie en maatschappij. De commissie wil zich hiermee informeren over de belangen van Nederland met het oog op de komende EU-uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.
 
Het rondetafelgesprek is voorbereid door de co-rapporteurs inzake Brexit, de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66) en bestaat uit zes blokken van ieder dertig minuten. Tevens hebben de co-rapporteurs een openbare oproep gedaan om schriftelijke bijdragen in te zenden. 

De position papers en aanbiedingsbrieven van zowel de deelnemers aan het rondetafelgesprek als van overige organisaties zijn bijgesloten.
 

BLOK 1 (financiële sector): 14:30 – 15:00 uur

Chris Buijink                  Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
Gerard Riemen               Algemeen directeur Pensioenfederatie
Richard Weurding           Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
 
BLOK 2 (transportsector): 15:05 – 15:35 uur

Arthur van Dijk               Voorzitter Transport en Logistiek Nederland
Jaap Jelle Feenstra          Public Affairs Officer Havenbedrijf Rotterdam
Annika Hult                    Trade Director North Sea, Stena Line BV
 
BLOK 3 (visserij en maritieme sector): 15:40 – 16:10 uur

Pim Visser                       Directeur Visned
Tammo Bult                    Directeur Wageningen Marine Research
Floris van Hest                Directeur Stichting De Noordzee
 
BLOK 4 (maatschappelijke organisaties): 16:20 – 16:50 uur

Giuseppe van der Helm    Voorzitter Tax Justice Nederland
Aki Kachi                        International Policy Director Carbon Market Watch
 
BLOK 5 (economie): 16:55 – 17:25 uur

Leendert-Jan Visser          Directeur MKB-Nederland
Gert Mulder                     Algemeen directeur GroentenFruit Huis
Mart Valstar                     Directeur Best Fresh Group
 
BLOK 6 (wetenschap): 17:30 – 18:00 uur

Dr. Rem Korteweg           Head of unit Europe in the World, Clingendael Institute
Dr. Trineke Palm             Postdoc Blueprints of Hope Universiteit Utrecht
 
2
Position papers en aanbiedingsbrieven van deelnemende en overige organisaties

Te behandelen: