Agendapunten

 1. Rondetafelgesprek over de Brexit

  De commissie Europese Zaken organiseert een rondetafelgesprek over de mogelijke gevolgen van Brexit voor diverse sectoren van de Nederlandse economie en maatschappij. De commissie wil zich hiermee informeren over de belangen van Nederland met het oog op de komende EU-uittredingsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.
   
  Het rondetafelgesprek is voorbereid door de co-rapporteurs inzake Brexit, de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Verhoeven (D66) en bestaat uit zes blokken van ieder dertig minuten. Tevens hebben de co-rapporteurs een openbare oproep gedaan om schriftelijke bijdragen in te zenden. 

  De position papers en aanbiedingsbrieven van zowel de deelnemers aan het rondetafelgesprek als van overige organisaties zijn bijgesloten.
   

  BLOK 1 (financiële sector): 14:30 – 15:00 uur

  Chris Buijink                  Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
  Gerard Riemen               Algemeen directeur Pensioenfederatie
  Richard Weurding           Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
   
  BLOK 2 (transportsector): 15:05 – 15:35 uur

  Arthur van Dijk               Voorzitter Transport en Logistiek Nederland
  Jaap Jelle Feenstra          Public Affairs Officer Havenbedrijf Rotterdam
  Annika Hult                    Trade Director North Sea, Stena Line BV
   
  BLOK 3 (visserij en maritieme sector): 15:40 – 16:10 uur

  Pim Visser                       Directeur Visned
  Tammo Bult                    Directeur Wageningen Marine Research
  Floris van Hest                Directeur Stichting De Noordzee
   
  BLOK 4 (maatschappelijke organisaties): 16:20 – 16:50 uur

  Giuseppe van der Helm    Voorzitter Tax Justice Nederland
  Aki Kachi                        International Policy Director Carbon Market Watch
   
  BLOK 5 (economie): 16:55 – 17:25 uur

  Leendert-Jan Visser          Directeur MKB-Nederland
  Gert Mulder                     Algemeen directeur GroentenFruit Huis
  Mart Valstar                     Directeur Best Fresh Group
   
  BLOK 6 (wetenschap): 17:30 – 18:00 uur

  Dr. Rem Korteweg           Head of unit Europe in the World, Clingendael Institute
  Dr. Trineke Palm             Postdoc Blueprints of Hope Universiteit Utrecht
   
 2. Position papers en aanbiedingsbrieven van deelnemende en overige organisaties

  Te behandelen: