Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 12 september 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 12 september 2017

Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging van de Stichting Dorpsraad Bavel om de situatie m.b.t. vestigingen geitenhouderijen in Noord-Brabant ter plaatse te bekijken
3
Verzoek Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op huisdierenhandel, op of rondom Dierendag
17
Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het bericht dat de Europese Commissie van plan is de toelating voor glyfosaat met 10 jaar te verlengen

Te behandelen:

24
33
Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 juni 2017, over het onderzoek dat uitwijst dat er massale vogel- en bomensterfte plaatsvindt door stikstofuitstoot

Te behandelen:

39
53
63
Verzoek van het lid Grashoff het rapport WUR ‘De weg naar duurzame populaties weidevogels’ naar de kamer te zenden, inclusief een begeleidende brief met reactie op uitkomsten van het rapport en over de brief algemeen overleg te voeren

Te behandelen:

64
Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) de minister van Economische Zaken te verzoeken om een reactie op het bericht dat er opnieuw dieren ernstig zijn mishandeld in Belgische slachthuizen en om daarbij expliciet in te gaan op het gegeven dat handhaving in België structureel niet op orde is.

Te behandelen:

68
Overzicht (dertigleden)debatten
70
Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting' d.d. 11-12 oktober 2017
71
Verzoek UNETO-VNI tot aanbieding rapport m.b.t. ontwikkelingen in technische installatiebranche industrie
72
Uitnodiging MARS Nederland voor werkbezoek aan fabriek in Veghel d.d. 13 oktober 2017
74
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport inzake amendementen van het lid Jan Vos bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (voortgang energietransitie) (Kamerstuk 34627)

Te behandelen:

77
Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken; Brussel, 16 december 2014

Te behandelen:

82
Stand van zaken omtrent het afwijzen van schades in Emmen en reactie op het verzoek van het lid Grashoff over review Technische commissie bodembeweging m.b.t. deze schades

Te behandelen:

89
Beantwoording verzoek van de commissie over de binnengekomen zienswijze op het ontwerpbesluit aangaande aanvraag omgevingsvergunning voor locatie ‘De Wijk-100’

Te behandelen:

90
Uitstel beantwoording commissiebrief 'Uitvoering motie van het lid Agnes Mulder c.s. over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen' (Kamerstuk 32813-143)

Te behandelen:

92
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om de minister van Economische Zaken een reactie te vragen op het bericht ‘SODM dreigt NAM met boete wegens productieoverschrijding’ (Energeia, 8 augustus 2017)

Te behandelen:

93
Verzoek van het lid Van Tongeren een brief te vragen over de verhouding gas- en olie winning en handhaving door het SODM naar aanleiding een toenemende reeks ingrepen en uitspraken van de rechter en na ontvangst van de brief algemeen overleg te voeren.

Te behandelen:

103
Reactie naar aanleiding van moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals (Kamerstuk 25087, nr. 164 en Kamerstuk 25087, nr. 168)

Te behandelen: