Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 mei 2017
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg-Jansen (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Pachtnormen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zesde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘BLIK op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over het bericht dat het vlees van zieke, gewonde, uitgeputte en kreupele paarden uit Argentinië wordt verwerkt tot snacks die in Nederland verkrijgbaar zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de gevaren van mestverwerkingsinstallaties voor omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapporten voedselverspilling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Notitie van de rapporteurs groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de leden Ziengs en Van Veldhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek van het lid Grashoff om rondetafelgesprek inzake Mestfraude te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2017, over het fosfaatreductieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2017, over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Cameratoezicht in slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda informele Landbouwraad van 21 tot 23 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Grashoff om de spreektijd voor het Wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII) op 28 juni 2017 uit te breiden en daartoe de duur van het overleg te verlengen van 3 naar 4 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending reactie verzoek commissie op het bericht “Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van de vaste commissie voor Financiën om de vragen van de zogenaamde ‘V-100’ bij de jaarverslagen over 2016 van o.a. het ministerie van Economische Zaken namens de commissie door te geleiden aan het kabinet.

 24. 24

  Overzicht (dertigleden)debatten

 25. 25

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbod AFM voor technische briefing over toezicht AFM bij overnamesituaties

 27. 27

  Kennisgeving ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aangepast Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kennisgeving ontwerpbesluit veiling commerciële niet-landelijke vergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Vierde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (NEEAP4) en jaarverslag 2017 Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Evaluatie van de pilot Koopinstrument

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  CBS-rapport "Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met vierde kwartaal van 2016"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie ICT-beleid binnen begrotingsartikelen 12 en 13

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Eindrapportage regeldrukaanpak "Goed Geregeld"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overdraagbaarheid van vliegtickets

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2017, over het massaontslag bij Blokker

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verkenning Cybersecurity Informatiedeling binnen de Topsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kabinetsappreciatie: mid-term review Digitale Interne Markt Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde Agenda Telecomraad 9 juni 2017 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitnodiging Gemeente Amsterdam voor werkbezoek over keerzijde van drukte in Amsterdam

 49. 49

  Verzoek van het lid Van Tongeren om een schriftelijke reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het bericht dat voor de eerste keer een lading schaliegas vanuit de Verenigde Staten vermoedelijk op 7 juni aankomt in Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Van Tongeren om een rondetafelgesprek te organiseren over de wijze waarop de huidige gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 46) kan worden gewijzigd.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Mulder om voor het zomerreces een algemeen overleg ondernemen en financiering in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Paternotte (D66) om de technische briefing met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst (Kamerstuk 29502, nr. 134) te verplaatsen.

  Te behandelen:

  Loading data