Debat geweest
30 mei 2017 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 30 mei 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 30 mei 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over het bericht dat het vlees van zieke, gewonde, uitgeputte en kreupele paarden uit Argentinië wordt verwerkt tot snacks die in Nederland verkrijgbaar zijn

Te behandelen:

8
Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de gevaren van mestverwerkingsinstallaties voor omwonenden

Te behandelen:

13
Verzoek van het lid Grashoff om rondetafelgesprek inzake Mestfraude te organiseren

Te behandelen:

14
Plan van aanpak BOR-notitie met geïnventariseerde vragen, een plan van aanpak en een tijdsplanning voor de beantwoording van de vragen n.a.v. syntheserapport van het PBL en mestfraude
16
19
Verzoek van het lid Grashoff om de spreektijd voor het Wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2016 (Kamerstuk 34 475 XIII) op 28 juni 2017 uit te breiden en daartoe de duur van het overleg te verlengen van 3 naar 4 uur

Te behandelen:

24
Voorstel van de vaste commissie voor Financiën om de vragen van de zogenaamde ‘V-100’ bij de jaarverslagen over 2016 van o.a. het ministerie van Economische Zaken namens de commissie door te geleiden aan het kabinet.
25
Overzicht (dertigleden)debatten
27
Aanbod AFM voor technische briefing over toezicht AFM bij overnamesituaties
41
Reactie op verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 mei 2017, over het massaontslag bij Blokker

Te behandelen:

42
Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

Te behandelen:

49
Uitnodiging Gemeente Amsterdam voor werkbezoek over keerzijde van drukte in Amsterdam
50
Verzoek van het lid Van Tongeren om een schriftelijke reactie te vragen aan de minister van Economische Zaken op het bericht dat voor de eerste keer een lading schaliegas vanuit de Verenigde Staten vermoedelijk op 7 juni aankomt in Rotterdam

Te behandelen:

51
Verzoek van het lid Van Tongeren om een rondetafelgesprek te organiseren over de wijze waarop de huidige gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 46) kan worden gewijzigd.

Te behandelen:

52
Verzoek van het lid Van der Lee om de brief van de minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp over 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten (Kamerstuk 29023-215) controversieel te verklaren

Te behandelen:

54
Verzoek van het lid Paternotte (D66) om de technische briefing met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst (Kamerstuk 29502, nr. 134) te verplaatsen.

Te behandelen: