Agendapunten

 1. Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid

  Te behandelen:

 2. Rapport van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016”

  Te behandelen:

 3. Nationale bestrijding van IBR

  Te behandelen:

 4. Rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

  Te behandelen:

 5. Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav)

  Te behandelen:

 6. Antibioticagebruik in de dierhouderij

  Te behandelen:

 7. Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

  Te behandelen:

 8. Stand van zaken vogelgriep november 2017

  Te behandelen:

 9. Hoogpathogene vogelgriep bij eendenbedrijf in Biddinghuizen en maatregelen

  Te behandelen: