Agendapunten

 1. Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid

  Te behandelen:

 2. Rapport van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016”

  Te behandelen:

 3. Nationale bestrijding van IBR

  Te behandelen:

 4. Rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

  Te behandelen:

 5. Antibioticagebruik in de dierhouderij

  Te behandelen:

 6. Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

  Te behandelen:

 7. Stand van zaken vogelgriep november 2017

  Te behandelen:

 8. Hoogpathogene vogelgriep bij eendenbedrijf in Biddinghuizen en maatregelen

  Te behandelen:

 9. Evaluatie vogelgriep 2016

  Te behandelen:

 10. Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij

  Te behandelen:

 11. Vervolgbrief Q-koorts

  Te behandelen:

 12. Stand van zaken vogelgriep en de rundveeziekte infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR)

  Te behandelen: