Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 5 juli 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 5 juli 2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een vertrouwelijke technische briefing te vragen over de beveiliging van religieuze / levensbeschouwelijke gebouwen en organisaties
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over ‘horizontale privacy’
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst nieuwe EU-voorstellen VenJ 23 - 29 juni 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Te behandelen:

2
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
7
Reactie op verzoek commissie over het rapport van zes universiteiten uit Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Israël zoals genoemd in het bericht 'Geïsoleerde terrorist is uitzondering'

Te behandelen:

35
Versterking kennis- en onderzoeksfunctie vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
36
Brief van het Presidium over de uitvoering van de motie van het lid Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten (Kamerstuk 34 340, nr. 7)

Te behandelen: