Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 mei 2017
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  15-05-2017 15.00 - 16.00 bijzondere procedure VN vertegenwoordiger Eritrea
  16-05-2017 13.30 - 13.45 petitie situatie Palestijnse gevangenen in hongerstaking
  17-05-2017 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Venezuela:  let op gewijzigde datum en deelname minister van BZK.
  23-05-2017 19.00 - 21.00 Algemeen overleg NAVO
  24-05-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016   
  24-05-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016  
  24-05-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag 
  30-05-2017 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Piraterijbestrijding
  01-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
  01-06-2017 16.00 - 16.00 inbreng schriftelijk overleg Oceanennotitie
  12-06-2017 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Advies inzake gebruik door politici van term genocide: AO wordt uitgesteld tot een datum na het zomerreces in verband met het plannen van een hoorzitting ter voorbereiding van dit AO.
  14-06-2017 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 2017 (wijziging samenhangende met Voorjaarsnota)
  15-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
  29-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
  06-07-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
 3. 3

  Verzoek commissie aan minister Buitenlandse Zaken over deelname Kamerleden aan onderhandelingen verbod op kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. situatie van Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn d.d. dinsdag 16 mei 2017

 5. 5

  Verzoek UNDP, namens vertegenwoordiger UN uit Eritrea, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 15 mei 2017

 6. 6

  Stand van zaken MH17 dossier

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2017, over de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije van 16 april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Oceanennotitie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang: Verlenging Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage 2016 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken van de uitvoering van de bij de begrotingsbehandeling aangenomen moties en amendementen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 24 oktober 2014 op de Eems tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (Trb. 2014, 182)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling EU Syrië-strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (“Gymnich”) op 28 en 29 april 2017 (Kamerstuk 21501-02-1739)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 28 april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 15 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsappreciatie Witboek Europese Commissie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie naar Kenia

 19. 19

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  2017Z05461 Aan minister Buza - feit vragen beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 24-04-2017
  2017Z05459 Aan minister Buza - verzoek afschrift brf derde Noord Koreaanse dwangarbeiders 20-04-2017
  2017Z05229 Aan minister Buza- feit vragen gebruik term genocide door politici 13-04-2017
  2017Z04668 Aan minister Buza - rappel delegatie onderhandelingen verbod op kernwapens 06-04-2017
  2017Z04661 Aan minister Buza - actuele situatie Venezuela 06-04-2017
  2017Z04660 Aan minister Buza - onderhandelingen verbod kernwapens 06-04-2017
  2017Z04617 Aan minister Buza - inbreng SO Int Cyberstrategie 04-04-2017
  2017Z04663 Aan minister Buza - reactie op burgerbrief detentie Cambodja 04-04-2017
  2017Z02692 Aan minister Buza - rappel motie Sjoerdsma havenambassadeur 16-02-2017 (uitstelbrief ontvangen)
  2016Z23619 Aan minister Buza- uitvoering motie Sjoerdsma havenambassadeur 08-12-2016
 20. 20

  Voorstel om ook de minister van BZK uit te nodigen voor het AO Venezuela.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel voor organiseren van hoorzitting/rondetafelgesprek ter voorbereiding van AO van 12 juni a.s. over CAVV/EVA-advies inzake gebruik door politici van term genocide

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel om de Nederlandse ambassadeur in Ankara, Kees van Rij, uit te nodigen voor een besloten gesprek met de commissie over de situatie in Turkije.

  Te behandelen:

  Loading data