Debat geweest
11 mei 2017 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 11 mei
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuZa 11/5

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

15-05-2017 15.00 - 16.00 bijzondere procedure VN vertegenwoordiger Eritrea
16-05-2017 13.30 - 13.45 petitie situatie Palestijnse gevangenen in hongerstaking
17-05-2017 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Venezuela:  let op gewijzigde datum en deelname minister van BZK.
23-05-2017 19.00 - 21.00 Algemeen overleg NAVO
24-05-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016   
24-05-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016  
24-05-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag 
30-05-2017 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Piraterijbestrijding
01-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
01-06-2017 16.00 - 16.00 inbreng schriftelijk overleg Oceanennotitie
12-06-2017 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Advies inzake gebruik door politici van term genocide: AO wordt uitgesteld tot een datum na het zomerreces in verband met het plannen van een hoorzitting ter voorbereiding van dit AO.
14-06-2017 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) 2017 (wijziging samenhangende met Voorjaarsnota)
15-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
29-06-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
06-07-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
3
Verzoek commissie aan minister Buitenlandse Zaken over deelname Kamerleden aan onderhandelingen verbod op kernwapens

Te behandelen:

4
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. situatie van Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn d.d. dinsdag 16 mei 2017
5
Verzoek UNDP, namens vertegenwoordiger UN uit Eritrea, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 15 mei 2017
7
Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2017, over de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije van 16 april 2017

Te behandelen:

14
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (“Gymnich”) op 28 en 29 april 2017 (Kamerstuk 21501-02-1739)

Te behandelen:

18
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie naar Kenia
19
Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

Details

2017Z05461 Aan minister Buza - feit vragen beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 24-04-2017
2017Z05459 Aan minister Buza - verzoek afschrift brf derde Noord Koreaanse dwangarbeiders 20-04-2017
2017Z05229 Aan minister Buza- feit vragen gebruik term genocide door politici 13-04-2017
2017Z04668 Aan minister Buza - rappel delegatie onderhandelingen verbod op kernwapens 06-04-2017
2017Z04661 Aan minister Buza - actuele situatie Venezuela 06-04-2017
2017Z04660 Aan minister Buza - onderhandelingen verbod kernwapens 06-04-2017
2017Z04617 Aan minister Buza - inbreng SO Int Cyberstrategie 04-04-2017
2017Z04663 Aan minister Buza - reactie op burgerbrief detentie Cambodja 04-04-2017
2017Z02692 Aan minister Buza - rappel motie Sjoerdsma havenambassadeur 16-02-2017 (uitstelbrief ontvangen)
2016Z23619 Aan minister Buza- uitvoering motie Sjoerdsma havenambassadeur 08-12-2016
21
Voorstel voor organiseren van hoorzitting/rondetafelgesprek ter voorbereiding van AO van 12 juni a.s. over CAVV/EVA-advies inzake gebruik door politici van term genocide

Te behandelen:

22
Voorstel om de Nederlandse ambassadeur in Ankara, Kees van Rij, uit te nodigen voor een besloten gesprek met de commissie over de situatie in Turkije.

Te behandelen: