Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 21 november 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 21 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Ambassade van Litouwen, namens vice-minister voor energie van Litouwen, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
3
BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE WETSVOORSTELLEN
5
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Te behandelen:

6
OVERIGE/NIEUWE WETGEVING
8
Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

Te behandelen:

10
BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN REGERING
11
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

Te behandelen:

29
34
Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

Te behandelen:

53
NIEUW ONTVANGEN BRIEVEN REGERING
54
Reactie op verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over verlenging van het kolencontract met 25 jaar waardoor Rotterdam tot minimaal 2043 de grootste steenkoolhaven van Europa blijft

Te behandelen:

58
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

Te behandelen:

64
BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE INITIATIEFNOTA'S
66
Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie”

Te behandelen:

67
NIEUWE AGENDAPUNTEN
68
Stafnotitie nog te plannen algemeen overleggen
69
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie
71
Planning Europese Raden eerste helft 2018
73
74
Voorstel programma rondetafelgesprek over de deeleconomie
75
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten
76