Debat geweest
6 februari 2018 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 februari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK op 6 februari 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbod voor presentatie over noodzaak en winst van meer samenwerking in de Benelux op de terreinen Energie/Klimaat en Infrastructuur
3
Uitnodiging SNN voor masterclass over blockchain en politiek
4
Verzoek tot aanbieding boek 'De donut economie'
5
Verzoek Vakcentrum, mede namens BOVAG, tot aanbieding rapport 'De economische impact van franchisenemers’ d.d. 13 februari 2018
6
Verzoek Klimaatplein.com tot aanbieding petitie met betrekking tot top 5 klimaatmaatregelen in Nationaal Klimaatakkoord
12
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, regeling van werkzaamheden 7 september 2017, naar aanleiding van het rapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’

Te behandelen:

25
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
26
Verslag werkbezoek commissie IenW aan de COP23 te Bonn
27
Stafnotitie - Analyse Voortgang SDG Klimaat
28
Stafnotitie - Analyse Invest-NL: investeringsfonds en democratische controle
29
Verzoek van het lid Yesilgöz (VVD), mede namens het lid Weverling, voor een technische briefing van PBL over het rapport ‘Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee’ en dan met name gericht op de kansen en uitdagingen van windparken op zee voor de visserij

Te behandelen:

30
Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister van EZK een brief te vragen over het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen'

Te behandelen:

31
32
Verzoek van het lid Beckerman om de parlementair advocaat in te schakelen voor juridisch advies over de recente stukken rondom de gaswinning in Groningen

Te behandelen:

36
Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een feitelijke inbreng te voeren over het rapport "Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit" van KPMG, voorafgaand aan het debat over de Nederlandse economie na de Brexit.

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Alkaya (SP) om de toegezegde kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut te ontvangen voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018

Te behandelen:

38
Presentatie van de EU-adviseur over de behandelmogelijkheden ten aanzien van EU-voorstellen