Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 april 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”

 3. 3

  Uitnodiging Provincie Zeeland voor werkbezoek aan kerncentrale Borssele en Thermphos terrein d.d. 14 september 2018

 4. 4

  Uitnodiging Bulgaarse parlement voor de vergadering van commissievoorzitters voor Energie van EU-Parlementen van 13 tot 14 mei 2018 in Sofia

 5. 5

  Intrekking van voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanpassing vervaltermijn Subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de toepassing van artikel 16 van de Mijnbouwwet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Borging maatschappelijke en publieke belangen bij overnames

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op een vraag gesteld tijdens het Algemeen Overleg Raad voor Concurrentievermogen van 7 maart 2018 over het toezicht door de Europese Commissie op patent trolls

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg op de reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Cijfers Nederlands aandeel in buitenlandse investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussentijdse beleidsevaluatie Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Energieraad van 19 april in Sofia (Kamerstuk 21501-33-693)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2018, over het bericht ‘Activist stelt bescherming Ahold ter discussie’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eerste inschatting sleutels van de WBSO in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over een rapport van PWC over financieel-economische fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Start consultatie voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aangepast voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over “Beter Aanbesteden, de praktijk”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 26. 26

  Verzoek van het lid Van der Lee inzake het besluit van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geen NEV (Nationale Energieverkenning) uit te brengen in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel voorbereidingsgroep juridisch advies gaswinning Groningen inzake verzoek aan minister om de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 openbaar te maken

 28. 28

  Voorstel programma rondetafelgesprek over Invest-NL

 29. 29

  EU-Stafnotitie begroting reisprogramma rapporteurs versterkte samenwerking nationale parlementen inzake klimaat

 30. 30

  Voorstel naar aanleiding van de briefing voorzitter Klimaatberaad op 11 april 2018 om feitelijke vragen te stellen en een vervolgbriefing te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over gaswinning in Groningen

 32. 32

  Verzoek van het lid Nijboer om een schriftelijke vragenronde over de impact van het besluit gaswinning Groningen op de begroting, de financiële impact op bedrijven en huishoudens, toelichting op de 50 miljard euro die in de grond zou blijven zitten en de verdeling van deze lasten tussen Rijk/Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda informele Energieraad 19 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek namens de leden Jetten en Dik-faber om een rondetafelgesprek te organiseren over de mentale versterking van Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Jetten om een wetenschappelijke factsheet te laten opstellen over het zogenaamde Joint Project Mechanism

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Beckerman om een brief aan de minister van EZK te vragen over de laatste aardbeving bij Garsthuizen (te ontvangen voor het debat over het gasbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Van den Berg om schriftelijk overleg te voeren over het Strategisch meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS (Kamerstuk 34775-XIII, nr. 134)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Nijboer om mevr. Van Loon (Shell), dhr. Schotman (NAM) en ExxonMobil uit te nodigen voor het rondetafelgesprek gaswinning uit het Groningenveld op 17 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven