Notaoverleg

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg: "Mensenrechtenbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene Convo notaoverleg Mensenrechten 5 nov
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 5 november 2018, over Mensenrechtenbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie van het lid Pia Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats

Te behandelen:

6
Uitvoering van de motie van het lid Pia Dijkstra over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor bruidsparen zonder de Nederlandse nationaliteit of woonplaats (Kamerstuk 34 102, nr. 5)

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 september 2018, over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

Te behandelen:

11
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: