Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 september 2017
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • J. Middendorp (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verloop van het platform maatwerk bij hypotheekverstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorlichting aan huurders en verhuurder over huurrechten en de Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorbehouden bij woningaankoop

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het energielabel voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-141)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen wijziging Bouwbesluit 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om technische briefing sanering woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geactualiseerde masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending aangepast model voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA) Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten van de evaluatie van het referentiemodel dat wordt gebruikt voor de bekostiging van arbeidsvoorwaarden in de publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatierapporten over de subsidies aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en aan de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Planningsbrief 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de commissie voor Financiën met aanbevelingen voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2017Z11245

  Te behandelen:

  Loading data