Agendapunten

 1. Afschrift briefwisseling met minister Jambon met betrekking tot de zorgen over de veiligheidscultuur bij Electrabel

  Te behandelen:

 2. IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie over lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten

  Te behandelen:

 3. Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 januari 2016, over drie in 2015 onterecht uitgegeven vergunningen voor vervoer van verarmd uranium naar Rusland

  Te behandelen:

 4. Prioritering historisch afval project bij directies ECN en NRG

  Te behandelen:

 5. Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken inzake verschillende onderwerpen over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

 7. Verslag 7e toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire Veiligheid

  Te behandelen: