Agendapunten

 1. Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst)

  Te behandelen:

 2. Afschrift antwoord op de brief van Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren m.b.t. aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden

  Te behandelen:

 3. Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden inzake hoogrisicohonden

  Te behandelen:

 4. Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden betreffende paardenmarkten

  Te behandelen:

 5. Reactie op moties inzake initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

  Te behandelen:

 6. Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten

  Te behandelen:

 7. Reactie op RDA advies over zwerfkatten

  Te behandelen:

 8. Stand van zaken dierenwelzijn

  Te behandelen:

 9. Afschrift antwoord op brief van Comité Dierennoodhulp m.b.t. RDA advies "Hondenbeten aan de kaak gesteld"

  Te behandelen:

 10. Stand van zaken betreffende twee toezeggingen en een motie op het gebied van dierenwelzijn

  Te behandelen:

 11. Verzamelbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

 12. Reactie op verzoek commissie inzake het niet opnemen van pluimvee in nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen 2017

  Te behandelen:

 13. Reactie op verzoek commissie inzake opnieuw dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis

  Te behandelen:

 14. Reactie op brief van o.a. Stichting Bite Back inzake verbod op import en fok van dolfijnen in gevangenschap en ter vermaak

  Te behandelen:

 15. Plan van aanpak welzijn geitenbokjes

  Te behandelen: