22
dec
Besloten debat
22 december 2016 12:00
E-mailprocedure

Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens VVD, PVV, CU, SGP, Bontes/Van Klaveren en Houwers om een schriftelijk overleg te voeren over de op 20 december jl. ontvangen brieven betreffende mestbeleid (Percentages verplichte mestverwerking 2017 (2016Z24468), Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 (2016Z24469) en de Stand van zaken mestbeleid 2016 (2016Z24473)) en de regering te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten voordat over voorgenoemde brieven met de Kamer gesproken is.

E-mailprocedure: "Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens VVD, PVV, CU, SGP, Bontes/Van Klaveren en Houwers om een schriftelijk overleg te voeren over de op 20 december jl. ontvangen brieven betreffende mestbeleid (Percentages verplichte mestverwerking 2017 (2016Z24468), Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 (2016Z24469) en de Stand van zaken mestbeleid 2016 (2016Z24473)) en de regering te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten voordat over voorgenoemde brieven met de Kamer gesproken is. "Deze vergadering is geweest

 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure cie EZ 22/12 inzake meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens VVD, PVV, CU, SGP, Bontes/Van Klaveren en Houwers om een schriftelijk overleg te voeren over de op 20 december jl. ontvangen brieven betreffende mestbeleid (Percentages verplichte mestverwerking 2017 (2016Z24468), Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 (2016Z24469) en de Stand van zaken mestbeleid 2016 (2016Z24473).

Agendapunten

1
Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens VVD, PVV, CU, SGP, Bontes/Van Klaveren en Houwers om een schriftelijk overleg te voeren over de op 20 december jl. ontvangen brieven betreffende mestbeleid (Percentages verplichte mestverwerking 2017 (2016Z24468), Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 (2016Z24469) en de Stand van zaken mestbeleid 2016 (2016Z24473)) en de regering te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten voordat over voorgenoemde brieven met de Kamer gesproken is.

Te behandelen: