Algemeen overleg

Vaargeul Ameland

Algemeen overleg: "Vaargeul Ameland"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een spreektijd van maximaal 4 minuten

per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2016, over Vaargeul Ameland
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Vaargeul Ameland d.d. 21 december

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten