Algemeen overleg

Duurzaamheid en milieu

Algemeen overleg: "Duurzaamheid en milieu"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.

 

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2017, over duurzaamheid en milieu
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 18 januari 2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van I&M voor het jaar 2016 over de interdepartementale budgetten (incl. capaciteit) voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) over de periode 2013-2016

Te behandelen: