Debat geweest
11 november 2016 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Transportraad d.d. 1 december 2016

Inbreng schriftelijk overleg: "Transportraad d.d. 1 december 2016"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(AO
Transportraad d.d. 16 november is omgezet in dit SO)

Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de Transportraad d.d. 1 december 2016 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VSO) inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het VSO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 15 november 2016.

 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Transportraad (1 december) d.d. 11 november 2016

Agendapunten