Algemeen overleg

Gevangeniswezen

Algemeen overleg: "Gevangeniswezen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
2e Herziene convocatie algemeen overleg Gevangeniswezen op 8 februari 2017
Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2017, over Gevangeniswezen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten