Algemeen overleg

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Algemeen overleg: "Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)"Deze vergadering is geweest
herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten 3 en 7

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convo AO IMVO 7 dec

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op twee toezeggingen inzake lessen uit beleidsevaluaties en gevolgen voor inrichting bedrijfsleveninstrumentarium, IMVO resultaten bedrijfsleveninstrumentarium en TA arbeidsinspectie via PUM

Details

Alleen de paragraaf betreffende de IMVO resultaten bedrijfsleveninstrumentarium.

Te behandelen: