Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Nader verslag Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Nader verslag Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie inbreng Nader verslag wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten op 18 oktober 2016 (brief agendapunt 5 toegevoegd)

Agendapunten

3
34532 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Te behandelen:

4
Toelichting bij de Nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

Te behandelen:

5
Reactie op verzoek commissie om het advies van de Landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per ommegaande naar de Kamer te sturen

Te behandelen: