Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Nader verslag Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

De vergadering is geweest

18 oktober 2016
16:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE
(brief agendapunt 5 toegevoegd)

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nota naar aanleiding van het verslag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  34532 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toelichting bij de Nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om het advies van de Landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per ommegaande naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven